Kategorie

Producenci

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Właścicielem sklepu internetowego, zwanego dalej „Sklepem” jest firma Black Duck s.c. 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. B. Chrobrego 4. tel. 68 383 50 82, NIP: 9730889568, REGON 080158842, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Sulechowie pod nr 06661 i 06662
2. Zamówienia mogą dotyczyć jedynie dostaw do miejsc na terenie Polski.
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy w ramach Sklepu zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.10.1997. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania oraz do zgłoszenia zaprzestania przetwarzania swoich danych.
4. Sklep stara się aby informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne.

 

ZAMÓWIENIA


5. Zamówienia może składać osoba pełnoletnia lub firma, poprzez formularz zamówieniowy, lub e-mailem.
6. W przypadku podania nie właściwych lub niekompletnych danych, Zamówienia nie będą rozpatrywane.
7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
8. Po rozpatrzeniu zamówienia klient dostaje informację e-mailem lub telefonicznie, o jego przyjęciu z prośbą o potwierdzenie.
9. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 2 dni roboczych nie będą realizowane.
10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu na konto sklepu.
11. Klient może wycofać zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko do momentu wystawienia paragonu lub faktury. Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

 

CENY


12. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
13. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego.
14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
15. W przypadku zmiany ceny towarów już zamówionych przez Zamawiającego jest on o takiej zmianie informowany i przysługuje mu prawo do anulowania zamówienia.

 

ROZLICZENIE TRANSAKCJI I DOSTAWA


16. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia.
17. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Na terenie miast: Sulechów, Krosno Odrzańskie; możliwa jest również dostawa naszym środkiem transportu. Istnieje również możliwość osobistego odbioru zamówionych towarów w siedzibie naszej firmy.
18. Zapłata za towar uiszczana jest przelewem przed wysłaniem towaru na rachunek bankowy Sklepu [tzw. opcja "wpłata"] albo gotówką spedytorowi, na poczcie przy odbiorze przesyłki [tzw. opcja "pobranie"].
19. Zamawiający, po uiszczeniu opłaty, ma prawo do sprawdzenia w obecności przewoźnika stanu dostarczonego towaru, a w razie stwierdzenia uszkodzeń - do spisania protokołu szkód. Protokół ten należy dostarczyć listownie lub e-mailem do siedziby Sklepu.
20. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 2 do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sklepem , a Zamawiającym.
21. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów znajdujących się na stronach sklepu.
22. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

 

REKLAMACJE I ZWROTY


23. Wszystkie towary dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta. Warunki i czas trwania gwarancji uzależniony jest od rodzaju towaru oraz producenta.
27. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub inne, powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub konserwacji produktu oraz jego naturalne zużycie.
24. Reklamacyjny towar Klient wysyła na własny koszt na adres Sklepu. Do przesyłki należy dołączyć opis uszkodzenia, oraz dokument zakupu. Po uznaniu reklamacji, Sklep zwraca koszty wysyłki i odsyła towar na własny koszt.
25. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni.
26. Zamawiający ma prawo do zwrotu otrzymanych towarów, składając stosowne oświadczenie w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
27. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Po upływie tego terminu zwrot będzie nieskuteczny, a umowa będzie uznana za wykonaną.
28. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dołączenie kopii dokumentu zakupu.
29. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt Klienta.


ZWROT ZUŻYTEGO AKUMULATORA - OPŁATA DEPOZYTOWA

INFORMACJA O ZASADACH SPRZEDAŻY AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH (KWASOWYCH) I ODBIORU ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH (KWASOWYCH)


Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy zobowiązani jesteśmy:


1. nieodpłatnie przyjąć zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) przy sprzedaży nowego. Zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) lub pojedyncze ogniwo akumulatora przemysłowego ołowiowego (kwasowego) jest odpadem po użytkowym, gdy zachowuje podstawowe elementy konstrukcyjne;
2. pobrać opłatę depozytową w wysokości 30 zł za sztukę i potwierdzić jej pobranie na dokumencie potwierdzajacym pobranie opłaty depozytowej, w przypadku gdy kupujący nie dostarczy zużytego akumulatora ołowiowego (kwasowego) w momencie zakupu nowego;
3. zwrócić pobraną opłatę depozytową w terminie 30 dni od daty zakupu akumulatora ołowiowego (kwasowego). Podstawą zwrotu opłaty depozytowej jest dostarczenie zużytego akumulatora ołowiowego (kwasowego) i przedłożenie dokumentu potwierdzajacego pobranie opłaty depozytowej, o którym mowa w p. 2. Zwrot opłaty depozytowej potwierdza się na przedłożonej fakturze VAT lub dokumencie potwierdzającym zwrot kaucji.

UWAGA.
Gdy zwrot pobranej opłaty depozytowej w naszym punkcie sprzedaży detalicznej nie jest możliwy (przerwa w działaniu, likwidacja) zwrotu dokonuje najbliższy punkt zbiórki zużytych akumulatorów ołowiowych (kwasowych), wskazany przez producenta lub importera w karcie gwarancyjnej nowego akumulatora. W takim przypadku zwrot opłaty depozytowej następuje w terminie 45 dni od daty zakupu.

Skargi i wnioski w sprawie realizacji powyższych obowiązków Kupujący ma prawo składać w najbliższym oddziale terenowym Państwowej Inspekcji Handlowej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (DZ. U. 79 poz. 666 art. 54.p. 1-5, art. 55 p.1)

WARUNKI GWARANCJI AKUMULATORÓW


1. Gwarancja obejmuje akumulatory ołowiowe, żelowe (kwasowe) oraz litowo-jonowe.
2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu akumulatora.
3. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej: terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. W przypadku wykrycia wady akumulatora, należy go dostarczyć na swój koszt do punktu sprzedaży w takim stanie, w jakim ujawniła się wada, w ciągu 30 dni od jej wykrycia. Warunkiem przyjęcia akumulatora do ekspertyzy jest posianie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i paragonu bądź oryginału faktury VAT.
5. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego akumulatora. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji gwarant zapewnia wymianę akumulatora na wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe - zwrot pieniędzy za wadliwy produkt.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do oryginalności lub sprawności układu elektrycznego pojazdu, w którym był zamontowany akumulator, gwarant zastrzega sobie prawo do uzyskania stosownych informacji serwisowych celem rzetelnego rozpatrzenia reklamacji.
7. Gwarancja zostanie rozpatrzona negatywnie (nie zostanie uznana) w przypadku uszkodzeń mechanicznych, zasiarczenia ogniw wynikającego z niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu, niskiego stanu naładowania, niewłaściwego przechowywania lub niewłaściwego zmontowania go w pojeździe, samowolnych naprawach lub przeróbek w tym zdjęcia lub naruszenia górnej pokrywy akumulatora, głębokiego rozładowania akumulatora bądź "wygotowania" akumulatora na skutek stosowania niewłaściwych ładowarek lub zbyt wysokiego napięcia ładowania w pojeździe, zastosowania akumulatora w pojeździe, który uczestniczy w zawodach sportowych wyczynowych lub amatorskich, a także awarii powstałej w skutek niezastosowania się do instrukcji obsługi akumulatora.
8. Gwarancja nie wyłącza, a także w żadnym stopniu nie ogranicza i nie zawiesza praw kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Podstawa prawna: Ustaw z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

Nowości


Notice: Undefined index: new_products in /home/blackduck/ftp/sklep/cache/smarty/compile/35/4e/4d/354e4d3e6926989c2c387a5461d06df8291eb654.file.default.tpl.php on line 44

Notice: Trying to get property of non-object in /home/blackduck/ftp/sklep/cache/smarty/compile/35/4e/4d/354e4d3e6926989c2c387a5461d06df8291eb654.file.default.tpl.php on line 44